Výběrové řízení na pronájem cukrárny

26Srp2013

RADA MĚSTA SVITAVY  V Y H L A Š U J E  V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í

na pronájem nebytového prostoru v I. nadzemním podlaží domu náměstí Míru 104/22 ve Svitavách,
celková plocha nebytového prostoru 163 m2

Podmínky zadavatele:
- provozování cukrárny a v omezeném rozsahu kavárny
- vybavení interiéru provozovny
- zajištění sobotního a nedělního provozu
- uchazeč nesmí být dlužníkem města Svitavy nebo organizací městem zřízených se závazky po splatnosti

Kritérium hodnocení:
- předložení podnikatelského záměru včetně základních ekonomických údajů
- předložení nabídky nájemného

Termín pro podání přihlášky: 12. září 2013 do 15:30 hodin
Přihlášky zasílejte v zalepené obálce označené „Výběrové řízení – pronájem nebytového prostoru náměstí Míru 104/22 na adresu:
Město Svitavy – odbor správy majetku
T. G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy 2

Bližší informace:
Tel.: 461 550 320 – Ing. Petr Vítek MSc.,
e-mail: petr.vitek[zavinac]svitavy[tecka]cz
Tel.: 461 550 322 – Jana Brichtová,
e-mail: jana.brichtova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Rada města Svitavy si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

 

Petr Vítek

 

Zuzana Pustinová