Rozšíření protidrogových služeb ve Svitavách

04Zář2013

Občanské sdružení Laxus, které nabízí pomoc lidem ohroženým závislostí, rozšířilo na začátku druhé poloviny tohoto roku svou působnost ve Svitavách. Aktuálně tak ve městě působí terénní program, který pracuje s uživateli drog přímo v ulicích a také ambulantní centrum, na které se mohou obrátit ti, kteří se rozhodli svou závislost řešit. Pomoc ale mohou využít i jejich partneři a příbuzní. Poradenství je zdarma a anonymní.

Oba zmíněné programy fungují ve Svitavách již od roku 2007. Terénní pracovníci působí přímo v ulicích, kde kontaktují uživatele drog. Navazují je pro spolupráci, motivují k méně rizikovému chování a k léčbě. Také sbírají odhozené injekční stříkačky, čímž chrání veřejné zdraví. Ambulantní centrum poskytuje především poradenství a léčbu. Právě u ambulantního centra došlo letos v červenci, díky dlouhodobě dobré spolupráci s městským úřadem a koordinátorem prevence kriminality, k rozšíření provozní doby. „Svitavskou pobočku Ambulantního centra Pardubice je nyní možné navštívit každý pátek,“ uvedl Martin Svoboda, sociální pracovník občanského sdružení Laxus. „Zdvojnásobením provozu našeho detašovaného centra reagujeme na poptávku těch, pro které jsou podobné služby v regionu nedostupné nebo je pro ně obtížné dojíždět za námi do Pardubic či Hradce Králové,“ dodává.

Na ambulantní centrum, které sídlí v Centru Fabrika, se podle jeho slov nejčastěji obrací uživatelé a uživatelky legálních i nelegálních návykových látek, kteří usilují o abstinenci. Kromě uživatelů drog se pracovníci centra ale setkávají i s lidmi závislými na výherních automatech a sázkách. „Velkou skupinu našich klientů pak tvoří ti, kteří sami drogy neberou, ale mají závislého v rodině nebo i širším příbuzenstvu. Často nás kontaktují rodiče, kteří zjistí, že jejich dítě experimentuje s drogami nebo je na nich závislé,“ upřesňuje Svoboda. Výjimkou podle něj nejsou ani lidé, kteří přijdou s tím, že jejich manžel či manželka jsou závislí na alkoholu, ale zatím komplikovanou situaci neřeší. Z dlouhodobých statistik je přitom zřejmé, že alkoholu propadá v Čechách mnohem více lidí. Zatímco skupiny problémových uživatelů drog a gamblerů jsou zhruba čtyřicetitisícové, závislých na alkoholu je až desetkrát tolik.

Pomoc, kterou centrum nabízí, je tak zaměřena na všechny typy závislostí. Novinkou v činnosti centra jsou pak podle Svobody aktivity, směřující k dětem a školám. „Začínáme postupně plánovat spolupráci se školami, protože se snažíme o maximální prevenci užívání návykových látek. Různé poruchy chování nebo například hyperaktivita s poruchou pozornosti totiž mohou někdy vyústit právě v experimentování s drogami. Obecně se tedy zaměřujeme i na děti a jejich rizikové projevy.“ V září a říjnu se centrum také chystá oslovit s nabídkou spolupráce další organizace v regionu.

Služby ambulantního centra je možné využít každý pátek. Bezplatně a anonymně jsou poskytovány v Centru Fabrika ve Wolkerově aleji č. 92. Objednat se je možné na e-mailu: svoboda[zavinac]laxus[tecka]cz nebo na telefonním čísle: 605 113 254.

Zpracoval: Lukáš Gilányi, DiS.
e-mail: gilanyi[zavinac]laxus[tecka]cz
web: http://laxus.cz/

Fotogalerie