Resocializační byty jako součást sociální prevence ve Svitavách

23Zář2013

Dne 18. 9. 2013 se za účasti představitelů města, některých členů zastupitelstva, zástupců z Ministerstva vnitra ČR, profesionálů i dobrovolníků z pomáhajících i partnerských organizací a pracovníků MěÚ Svitavy uskutečnilo slavnostní otevření resocializačních bytů na ulici Milady Horákové (na snímcích).

Město Svitavy v rámci aktivit sociální prevence dlouhodobě pracuje s obyvateli azylových domů (dále jen AD) nejen na území města Svitavy. Důvodem je vysoká míra rizika, že obyvatelé, zejména pak děti vyrůstající v zařízeních tohoto typu bude velmi obtížené začlenit do života bez opory v podobě dlouhodobé nebo dokonce trvalé sociální pomoci. Schopnost matek s dětmi v AD nebo jednotlivců, zejména dětí, kteří se vrací ze zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo některých rodin je velmi nízká a vyžaduje kromě nabytí nebo znovuobnovení základních návyků pro život ve společnosti doplnit o další nástroje – především dostupné bydlení. To se společně s prací stává základním předpokladem pro úspěšný start nebo návrat do života.

Cílem projektu je navázat na činnost v azylových zařízeních, kde se návyky vytvářejí nebo obnovují. S pomocí vstupních bytů a následné cílené kontroly i aktivizace bude snahou pokračovat v úspěšné socializaci (resocializaci) a reedukaci mladých matek umístěných v kojeneckém ústavu a azylových zařízeních v regionu nebo mladých dospělých, kteří se vrací ze školských zařízení pro výkon ústavní výchovy do regionu Svitavska.

Vstupní (resocializační) byty jsou umístěny v centru města v ulici Milady Horákové č.o. 52. V původně zchátralém a prakticky „vybydleném“ objektu čítajícím původně 4 bytové jednotky vzniklo 6 nových bytů a malé zázemí pro sociální a aktivizační pracovníky.
Byty budou poskytovány na doporučení sociálních pracovníků v azylových zařízeních ve Svitavách, sociálních pracovníků města nebo partnerů. Bydlení bude spojeno s cílevědomou a intenzivní sociální prací zaměřenou jak na kontrolu schopnosti plnit podmínky domovního řádu, tak na aktivizační činnosti směřované například na výchovu i vzdělávání dětí nebo na schopnost dospělých nalézt si práci a další bydlení. Možnost ubytování ve „vstupních bytech“ je na dobu určitou, maximálně na dobu dvou let. V této době by měli být obyvatelé s pomocí sociálních i aktivizačních pracovníků schopni odpoutat se postupně od systému pomoci a stát se samostatnými.

Kontrolní činnosti budou zabezpečovat sociální pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy, aktivizační činnosti pracovnice Mateřského a rodinného centra Krůček, které je partnerem města Svitavy v rámci několika projektů. Projekt počítá také s účastí dalších partnerů, kterými jsou kromě Seniorcentra, Oblastní spolek ČČK, provozující AD pro matky s dětmi, občanské sdružení Květná Zahrada, které provozuje Dům na půl cesty v Květné a občanské sdružení Bonanza, kde probíhají výcviky sociálních dovedností a následná aktivizační činnost ve vytipovaných rodinách.

Rekonstrukce objektu byla zahájena 16. 10. 2012. Vlastní provoz bude zahájen k 1. 10. 2013. Objekt je ve vlastnictví města, majetkově je převeden Seniorcentru Svitavy s.r.o. Celkové náklady na rekonstrukci činily 8,9 mil Kč, z toho 3,35 mil Kč činila státní dotace v rámci projektu „Podpora výstavby podporovaných bytů“.

Výše nájemného je stanovena částkou 51 Kč/m2, byty jsou o velikosti od nejmenšího 42 m2 do největšího 60 m2 a jsou určeny osobám v hmotné nouzi. Žádosti eviduje odbor sociálních věcí a zdravotnictví, výběr vhodných žadatelů bude v kompetenci pracovní skupiny ustanovené radou města.
 

Zpracovali: Erich Stündl, Lenka Jurenová a Šárka Řehořová
Foto: Zuzana Pustinová

Fotogalerie