Trestní právo ve školním prostředí

Dne 23.9.2013 se od 15 do 17 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnila přednáška JUDr. Miroslava Antla, předsedy Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu České republiky na téma trestního práva s orientací především do prostředí škol. V úvodu přednášejícího přivítal místostarosta města JUDr. Miloš Vízdal.
Akce byla určena především pedagogickým pracovníkům škol (ředitelům, zástupcům ředitelů, výchovným poradcům, metodikům prevence, třídním učitelům, vychovatelům apod.) nebo profesionálům z pomáhajících profesí, kteří přicházejí do kontaktu s problematikou trestního práva ve školním prostředí.
Po úvodním vstupu do problematiky trestního práva, kdy přednášející představil zejména ustanovení s přímým dopadem na práci výchovných pracovníků, pokračovala beseda na konkrétní dotazy pedagogů. Součástí akce bylo také seznámení přítomných s některými preventivními projekty v oblasti prevence šikanování, bezpečné komunikace na internetu a sociálních sítích nebo s publikacemi provádějícími trestním, případně občanským právem.
Přednášky se účastnilo více než 50 pracovníků a podle potlesku v sále lze předpokládat, že byli spokojeni.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie