Druhá část výcviku komunikace pro sociální a pedagogické pracovníky.

Ve dnech 10. a 11. 10. 2013 se na statku Občanského sdružení Květná Zahrada uskutečnila druhá část z celkem čtyřdenního výcviku pro pedagogické a sociální pracovníky. Letošním tématem pravidelných vzdělávacích akcí pořádaných městem Svitavy v rámci aktivit, jež jsou součástí programu Sociální prevence jako součást SVI, byla oblast vzájemné komunikace (s rodiči, klienty, dětmi apod.). V loňském roce se skupina zaměřovala na oblast šikany a bezpečného klimatu ve školním prostředí.
Prvním dvěma výcvikovým dnům dominovalo řešení poznávání a procvičování hlavních komunikačních zásad a možností pro efektivní řešení konfliktů, druhé dva dny byly vyhrazeny pro procvičování modelových situací prostřednictvím některých mediačních metod - aktivního naslouchání, zrcadlení, parafrázování, přerámování, shrnování až po určování skutečného předmětu jednání. Standardní mediační techniky lektorky doplnily o představení metody "Imago" a její praktické vyzkoušení. Součástí byla také ukázka komunikace s teenagerem, kdy jedna z lektorek předvedla komunikaci s vlastní dcerou, na níž demonstrovala hlavní příležitosti, ale současně bariéry nebo rizika při vzájemné komunikaci.

Výcviku se obdobně jako u prvního setkání kromě pedagogických pracovníků ze všech svitavských základních škol účastnili také pracovníci Oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy a zástupci Občanského sdružení Bonanza, které dlouhodobě spolupracuje s městem Svitavy na projektech zaměřených na práci s rizikovými, predelikventními nebo delikventními dětmi, jejich rodinami nebo při volnočasových činnostech v nízkoprahovém centru Díra v prostorách ZŠ Felberova nebo ve Vendolí na statku sdružení. Druhé části výcviku se kromě účastníků z regionu účastnil také zástupce studentů z Katedry sociální patologie a sociologie PdF UHK, která je partnerem města Svitavy.
Výcvik vedly lektorky a mediátorky JUDr. Radka Medková a Mgr. Táňa Brodská z Občanského sdružení Změna.
Spolupráce lektorů i účastníků byla výborná, ve skupině vzniklo prostředí spolupráce, které přispělo k získání cílových dovedností. V závěrečném hodnocení všichni účastníci vysoko hodnotili připravenost a zkušenosti lektorek i celkové zajištění nebo zázemí výcviku v Květné Zahradě.
Dalším z plánovaných témat bude v příštím roce pravděpodobně vzdělávání v novém Občanském zákoníku, především s ohledem na rodinu a tzv. závazkové vztahy.

Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie