EVENTUS PRO COLLEGIS jako příklad praktické spolupráce mezi PdF UHK a městem Svitavy

V říjnu letošního roku byla slavnostně podepsána dohoda mezi městem Svitavy a PdF UHK. Kromě návštěv několika studentů katedry sociální patologie na vzdělávacích nebo projektových akcích města přinášíme jeden z písemných příkladů vzájemné spolupráce. Jedná se o říjnové číslo EVENTUS PRO COLLEGIS, který vydávají studenti Katedry sociální patologie a sociologie PdF UHK.
V časopise naleznete nejen zmínku o podpisu dohody v rámci konference Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století, ale také několik článků o socálních službách v našem regionu nebo o lidech, profesionálech i dobrovolnících, kteří se na nich podílejí.
Kvalitu časopisu i příspěků nejlépe posoudíte jako čtenáři...

Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie