Interaktivní mapa kriminality ČR

Otevřená společnost o.p.s. připravila ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Policií ČR interaktivní mapu kriminality ČR.
Jedná se o nástroj, kterým lze velmi jednoduše zjistit míru zatížení kriminalitou až na úroveň obvodních oddělení v celé ČR. Současně lze samostatně na úrovni ČR, kraje, územních odborů a obvodních oddělení sledovat nebo porovnávat skutkové charakteristiky jednotlivých trestných činů, sledovat jejich indexy nebo četnosti v rámci druhové skladby.

Na webu www.mapakriminality.cz je k projektu uvedeno:
"Cílem webu www.mapakriminality.cz je usnadnit veřejnosti orientaci v datech o trestné činnosti, která pravidelně publikuje Policie ČR. Policejní statistiky převádíme do jednoduchých tabulkových a mapových náhledů. Pro ty, kdo chtějí data hlouběji analyzovat, jsou k dispozici ke stažení v počítačově zpracovatelné podobě.Věříme, že stránky napomohou debatě o tom, v jaké podobě a jaká data má policie zaznamenávat a zveřejňovat, o způsobu, jak účinně získávat data o trestné činnosti i o tom, jak úspěšná je policie při jejím omezování.
Chceme, aby se stránky staly rozcestníkem pro všechny, kdo se zabývají či chtějí zabývat trestnou činností a hledají pro svá zkoumání potřebná data".

Pro profesionály - kriminology, pedagogy, sociální pracovníky, zástupce samosprávy, ale i laiky se jedná o vynikající nástroj pro získávání i aktualizaci údajů o kriminalitě. Mohou být využívány například při návrzích konkrétních programů, projektů nebo opatření zaměřených do oblasti prevence kriminality, sloužit pro práci se studenty se zaměřením na oblast sociální patologie, ale mohou být také nástrojem pro další opatření na místní úrovni (studie a projekty veřejných prostranství, budov apod.).

Poděkování patří všem, kteří se na projektu podílejí.

Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality
Zdroj: Otevřená společnost o.p.s. a OPK MV ČR

Fotogalerie