Prevence rizikového chování jako téma setkání pracovníků NK Díra s žáky ZŠ Sokolovská

Dne 20.12.2013 se v Nízkoprahovém klubu Díra, který pro potřeby města Svitavy provozuje Občanské sdružení Bonanza uskutečnilo setkání s žáky osmého ročníku Základní školy Sokolovská. Tématem setkání byla prevence rizikového chování.
Žáci i pedagogičtí pracovníci se v úvodu seznámili se základními principy provozu nízkoprahového klubu, provozní dobou i problematikou, které se pracovníci v klubu společně s dětmi - klienty věnují. Díra je pro ně prostorem nejen pro aktivní využívání volného času, ale také prostorem pro řešení témat z oblasti rizikového chování, případně dalších problémů, které vznikají v jejich životě a se kterými se obtížně vypořádávají.
Setkání vedly pracovnice klubu - Míša a Monika, které se dětem dokázaly přiblížit více, než se to mnohdy může dařit pedagogickým pracovníkům škol, kteří jsou žáky vnímáni mimo jiné jako hodnotitelé jejich znalostí, což může být bariérou při řešení vztahových problémů.
Žáci si zahráli množství her ve skupinkách a mohli se vžít do rolí klientů, kteří se vypořádávají se závislostí, sebepoškozováním, životem na ulici, prostitucí apod.
Věříme, že akce přispěla k vytvoření náhledu dětí na vlastní projevy chování nebo chování vrstevníků. Zcela jistě se Díra stala pro žáky místem pro možné řešení jejich případných těžkostí. Přejme jim, aby se jim vyhýbaly nebo aby se s nimi děti úspěšně vypořádávaly.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie