Rok 2007

Rozpočet města

  I. Příjmy
   
v tis. Kč
     
           
  Daňové příjmy
179 594,0
   
  - daně
161 000,0
     
  - poplatky
18 594,0
     
  Nedaňové příjmy
74 044,6
     
  - z vlastní činnosti vč. nájemného
71 955,1
     
  - splátky půjček
2 089,5
     
  Běžné dotace
113 820,2
     
  BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM
367 458,8
     
           
  Kapitálové příjmy
13 446,0
     
  Kapitálové dotace
64 925,1
     
  KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
78 371,1
     
           
  PŘÍJMY CELKEM
445 829,9
     
           
 

II. Výdaje

           
  Oddíl        
           
  10 - Zemědělství a lesní hosp.
780,5
     
  21 - Průmysl, obchod, služby
1 585,1
     
  22 - Doprava
690,0
     
  23 - Vodní hospodářství
597,0
     
  31 - Vzdělání a věda
22 554,0
     
  33 - Kultura
28 974,0
     
  34 - Tělovýchova a zájm.činn.
16 993,0
     
  35 - Zdravotnictví
185,0
     
  36 - Bydlení a územní rozvoj
61 870,1
     
  37 - Ochrana životního prostř.
9 800,0
     
  43 - Sociální péče
85 022,8
     
  53 - Obrana, bezpečnost
9 114,3
     
  61 - Územní samospráva
71 292,3
     
  63 - Finanční operace
17 300,0
   
  BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
326 758,1
     
           
  KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
188 926,8
     
           
  VÝDAJE CELKEM
515 684,9
     
           
  SCHODEK
-69 855,0
     
 
FINANCOVÁNÍ
69 855,0
   
 
ROZDÍL
0,0
     
           
 

III. Financování

           
  Přijetí úvěrů, půjček
72 895,0
     
  Splátky úvěrů
-61 961,0
   
  Převody z bankovních účtů
12 858,0
 
  Podílové listy - prodej
46 063,0
 
           
  FINANCOVÁNÍ CELKEM
69 855,0
     

Ve Svitavách dne 11.1.2007