Pomoc obětem závažných trestných činů

Co je důvodem neoznámování často závažných trestných činů, jako například znásilnění, loupež, domácí násilí? Oběti skryté kriminality v průzkumech napříč Evropou shodně uvádějí, že to jsou strach z pachatele, obavy z velkého průlomu do soukromí, nemožnost kontroly nad procesem objasňování trestného činu, předchozí špatná zkušenost s prvním kontaktem na policii, pochybnosti o zadostiučinění ve formě náhrady škody a odpovídajího trestu. Znamená to, že oběti postrádají garanci bezpečí, ochrany, dostatečné informovanosti a satisfakce. V loňském roce se v ČR zvýšil počet oznámených trestných činů o 7 procent. Za každým z nich je minimálně jedna oběť, ale také minimálně jeden neoznámený trestný čin.
Velkou naději na posílení důvěry a ochoty oznamovat trestné činy nabídl zákon o obětech trestných činů, který je v České republice účinný od 1. srpna 2013. Jelikož je pro běžnou populaci, stejně jako téměř každá nová právní norma, i tento zákon náročný z hlediska srozumitelnosti a jeho aplikace v praxi, rozhodl se Bílý kruh bezpečí u příležitosti letošního Evropského dne obětí (22. února) zpřístupnit na internetu obsáhlé a srozumitelně formulované informace pro oběti a svědky trestných činů. Občan zde nalezne informace počínaje oznámením trestného činu, právem na ochranu, soukromí, peněžitou pomoc , hlavní líčení u soudu, postavení jednotlivých osob aj. Tyto stránky Bílý kruh připravil v rámci mezinárodního projektu INFOVICTIM a jsou dostupné prostřednictvím www.bkb cz kliknutím na „rady pro oběti“.
Informované a včas poučené oběti dokáží lépe uplatnit svá práva, získat pocit spravedlnosti v individuálním případě a ochotněji spolupracují s orgány činnými v trestním řízení. Bílý kruh bezpečí poskytuje své bezplatné, odborné a diskrétní služby obětem již 23 let. Prostřednictvím nonstop linky krizové pomoci na čísle 257 317 110 a sítě poraden této organizace v ČR tak ročně získá radu, informace a pomoc několik tisíc obětí včetně pozůstalých.

Zpracoval:
Tomáš Zdechovský, jednatel
info[zavinac]commservis.com[tecka]br /> http://www.commservis.com
Agentura Commservis.com

Ve Svitavách v rámci projektu „Proč zrovna já?“ nabízí své služby obětem trestných činů také Poradna pro oběti trestných činů při středisku Probační a mediační služby ČR ve Svitavách. Služby Poradny jsou pro občany zcela bezplatné a v případě zájmu i anonymní. Kromě poradenství nabízí pracovníci Poradny i aktivní pomoc při sepisování dokumentů a doprovod na jednání s orgány činnými v trestním řízení či jinými institucemi.

Pracovníky Poradny je možné kontaktovat osobně, telefonicky nebo mailem na těchto kontaktech:
Probační a mediační služba, Lanškrounská 2, Svitavy, Mgr. Václav Paar – tel. 461 616 952, e-mail: vpaar[zavinac]pms.justice[tecka]cz; Mgr. Zdeňka Hejdová tel: 734 362 972, e-mail: zhejdova[zavinac]pms.justice[tecka]cz.

Zpracovala:
Mgr. Jaroslava Šabrňáková
vedoucí střediska Probační a mediační služby ČR
Středisko Svitavy
Lanškrounská 2
568 02 Svitavy
tel: +420 733 788 973
fax: +420 461 530 624
email: jsabrnakova@pms. justice.cz
http://www.pmscr.cz

Fotogalerie