Den zdraví ve Svitavské nemocnici

23Dub2014

Svitavská nemocnice připravila na 24. duben do svých prostor Den zdraví, který se uskuteční v čase od 9 do 16:30 hodin. Opět po roce budou na návštěvníky čekat zážitkové prezentace významných oblastí péče o zdraví a budeme veřejnost seznamovat s tím, „jak na to“. Akce je připomenutím zdraví jako normy a varováním před rozšířenými chorobami sužujícími naši populaci.

Budou připravené ukázky, jak správně rehabilitovat a seznámíme s moderní metodou fyzioterapie – tejpingem. Budete si u nás moci správně vydezinfikovat ruce a poradíme, jak se zbavit kouření a jaké existují možnosti z hlediska respirační (dýchací) terapie. Svoji prezentaci bude mít i úsek dárcovství krve a lidé si budou moci nechat orientačně zjistit svou krevní skupinu. Zvídaví si budou moci vyzkoušet určování léčivých bylin a prohlédnout si zajímavou prezentaci naší lékárny.

Hlavním tématem ošetřovatelské péče bude prevence vzniku proleženin a péče o vzniklé defekty. Dozvíte se, jak správně polohovat ležící pacienty, jak a čím pečovat o jejich kůži a výživu tak, aby nevznikly na kůži nežádoucí defekty. Zdravotníci z chirurgického oddělení se zaměří na samovyšetření prsů, jako prevenci onemocnění. Sestry diabetologické ambulance připravují informace o prvních příznacích onemocnění cukrovkou a zkontrolují Vaši hladinu krevního cukru.

Žáci svitavských základních škol se zúčastní programu zaměřeného na první pomoc a záchranu lidského života s názvem „Záchrana je možná“. Žákům ukážeme resuscitaci pacienta se srdečním infarktem za použití monitoru, defibrilátoru i ambuvaku. Děti si budou moci vyzkoušet resuscitaci na modelu. Za úspěšné zvládnutí obdrží diplom a odměnu. Poté budou mít možnost si důkladně prohlédnout sanitku ZZS i s výkladem od posádky.

Zastoupení bude mít poradenství v sociálních službách. Zájemce seznámíme s tím, jak zajišťujeme sociální péči o pacienty, kteří z jakéhokoliv důvodu ztratili svoji soběstačnost a nemají dohodnutou návaznou sociální péči. Lidé si mohou vyzkoušet i kompenzační pomůcky, které půjčujeme.

Otevřené dveře bude mít i gynekologicko-porodnické oddělení. Následovat bude prohlídka porodních sálů a oddělení šestinedělí za doprovodu porodní asistentky Šárky Prudilové. Pro nastávající maminky bude jistě zajímavá i prezentace o odběrech pupečníkové krve a tkáně, která se u nás provádí.
Na akci se Svitavskou nemocnicí spolupracují stejně jako loni studentky střední zdravotnické školy, základní i mateřské školy a Město Svitavy.

Partnerem akce je Všeobecná zdravotní pojišťovna.
 

Zdenka Hanyšová Celá

 

Zuzana Pustinová

Soubory ke stažení