Parkování u rybníka

Z důvodu regulace vjezdu a způsobu parkování motorových vozidel v rekreační oblasti u rybníku Rosnička vznikly nové zpevněné plochy k parkování. Současně byla doplněna dopravním značením, které respektujte. I tato místa budou podléhat namátkovým kontrolám strážníků, především v oblasti dodržování Obecně závazné vyhlášky města Svitavy č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.