Setkání s zástupci školských zařízení k představení střediska výchovné péče

Dne 11.6.2014 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnilo setkání představitelů svitavských škol se zástupci Střediska výchovné péče Svitavska ALFA (dále jen SVP). Cílem setkání bylo představit ředitelům, zástupcům, metodikům prevence, výchovným poradcům, případně dalším zájemcům z řad učitelů model nově zřízeného výchovného zařízení, určeného zejména pro děti s poruchami chování. Zřizovatelem SVP je Občanské sdružení Květná Zahrada.
Na úvod přítomné přivítal starosta města David Šimek, který současně představil zástupce Květné Zahrady - ředitele sdružení Ferdinanda Raditsche a Petra Dřínovského, ředitele SVP. Následovalo krátké vystoupení Jany Klementové, zástupkyně Pedagogicko psychologické poradny Ústí nad Orlicí, která všem přítomným představila některé preventivní aktivity PPP.
Ředitel SVP Petr Dřínovský se následně podrobně věnoval vysvětlení nového vícestupňového modelu SVP, které bude sídlit v Květné a ve Svitavách (viz prezentace). Ve Svitavách bude SVP využívat pravděpodobně poslední patro budovy internátu Střední zdravotnické školy. Zde však bude výchovná skupina pouze v průběhu dne, děti zde nebudou ubytovány.
Na závěr proběhla diskuse, ve které kromě odpovědí na konkrétní dotazy vyjadřovali přítomní pedagogové spokojenost s možností konzultací nebo individuální odborné pomoci při problémech s chováním žáků nebo studentů.

Zástupcům občanského sdružení přítomní popřáli hodně sil do další práce.

Zpracoval: Erich Stündl, Petr Dřínovský a Dana Krchová

Fotogalerie