Jak z toho ven?

Už více než rok se potýkáme s problémem, pobíháním mnohým známé, dogy černé barvy v ulicích města Svitavy. Přestože "zatím" nikoho nenapadla, vzbuzuje zcela oprávněně svojí velikostí obavu. Možné následky si spojujeme s pokousáním, ale nelze opomenout, že i střet s osobním vozidlem může způsobit fatální následky. Strážníci mnoho nástrojů ve svých oprávněních v této věci nemají, rozhodně ne, když se ještě nic nestalo. U jejího majitele se nedaří změnit vztah k zodpovědnosti. Pes po krátkodobém pobytu v útulku skončil možná jakým si administrativním nedotahem zpět, ale s tím rozdílem, že není řádně veden v evidenci psů MěÚ. Ukládaní blokových pokut se zcela míjí účinkem. Jejich výše by byla pro mnohé likvidační a již teď přesáhla cca šest tisíc korun. Z pohledu zákona na ochranu zvířat proti týrání, chrání především zvíře samotné, ale za současné situace, dle sdělení OŽP, nelze majiteli psa odebrat.