Nabídka preventivních činností

Komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy spolupracuje dlouhodobě s řadou subjektů v oblasti prevence kriminality a dalších sociálních deviací. Na základě společné dohody byla vytvořena nabídka preventivních činností. Komise tak reaguje na nejrůznější požadavky, které jsou předkládány především ze strany školských zařízení. Tato nabídka je členěna ve vztahu k cílovým skupinám. Jednotlivé oblasti jsou garantovány vždy nejméně dvěma tzv. garanty, na které se lze obracet v případě zájmu o konkrétní typ preventivní činnosti. Jedná se o besedy, přednášky, praktické činnosti, ukázky výcviku, dny otevřených dveří, návštěvy prostor jednotlivých subjektů apod.