Schůze SPCCH

01Říj2014

Dnes - 1. října 2014 - se na Den seniorů konala členská schůze druhé největší organizace ve Svitavách - Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH). Jako obvykle byl sál Fabriky Svitavy naprosto zaplněný a všichni se nejen dobře bavili, ale také se dozvěděli, co svaz pro své členy již uspořádal a co ještě připravuje. Setkání se zúčastnili také starostové sponzorských obcí - starosta města David Šimek, starostka Hradce nad Svitavou Stanislava Vaněčková a starosta Vendolí Vladimír Buchta, místostarosta Miloš Vízdal, pracovníci kultury a další. David Šimek informoval o připravovaných akcích  města a odpovídal na dotazy přítomných.

 

Zuzana Pustinová

Datum: 1.10.2014

Fotogalerie