Otevření Střediska výchovné péče Svitavska

14Říj2014

Dne 25. září 2014 se od 15:00 hodin uskutečnilo slavnostní otevření Střediska výchovné péče (SVP) Svitavska – Alfa. Předání zařízení do provozu proběhlo přímo v budově střediska, ve druhém patře bývalého internátu Střední zdravotnické školy. V dvou spodních patrech této budovy v centru města v současnosti kromě SVP Alfy sídlí i Středisko volného času (SVČ) „Tramtáryje“.

Cílem SVP Alfa je zajištění krátkodobých a střednědobých služeb pro děti s výchovnými problémy, poruchami chování včetně spolupráce s rodinou nebo dalšími partnery - subjekty, které se podílejí na procesu výchovy a vzdělávání ve městě a regionu. Více informací k činnosti SVP, včetně prezentace naleznete v tomto článku:
http://www.svitavy.cz/cs/m-4063-setkani-s-zastupci-skolskych-zarizeni-k-predstaveni-strediska-vychovne-pece/

Slavnostní den byl pojat jako setkání osob – profesionálů, dobrovolníků i příznivců oblasti práce s dětmi a mládeží, kteří pomáhali „při rozjezdu“ nového, v regionu zcela ojedinělého zařízení. Z pozice zřizovatele – neziskové organizace je zařízení ojedinělé i v rámci ČR.
Každý, kdo měl chuť, bez ohledu na funkci, kterou zastává, si při slavnostním okamžiku vzal do rukou jedny z asi třiceti nůžek a na signál ředitele SVP, přestřihl slavnostní pásku. Středisko pracuje již od prvního září, ale přestřižením pásky byla jeho činnost slavnostně zahájena a podpořena řadou zástupců spolupracujících subjektů z města i okolí.

V úvodu Alfě popřáli „tři sudičky“. První promluvil starosta města Svitavy David Šimek, následně koordinátor prevence Erich Stündl a za zřizovatele Alfy - Květnou Zahradu z.ú. její ředitel Ferdinand Raditsch. Na závěr se slova ujal také ředitel střediska Petr Dřínovský, který složitou cestu zrodu SVP Alfa připodobnil k vývoji dítěte od početí k porodu. Současně prohlásil, že věří, že SVP brzy překoná i „batolecí období“ a rychle nastoupí cestu k plné samostatnosti. Mezi dalšími hosty popřáli hodně štěstí Alfě ředitelé škol, výchovní poradci, metodici prevence, psychologové, učitelé i zástupci samosprávy měst nebo dalších organizací z oblasti výchovného působení v širším regionu. Pro hosty bylo připraveno malé občerstvení z produkce zřizovatele SVP - Květné Zahrady z.ú. a ochutnávka vín, o kterých s hosty promluvil Karel Záleský z vinotéky U Mydláře, Litomyšl.

Jan Mazák, speciální pedagog SVP Alfa

Fotogalerie