Akcelerační víkend jako součást projektu Mentorská asistence pro rok 2014/2015

20Říj2014

Ve dnech 10. a 11. října se uskutečnil již třetí akcelerační víkend mentorů a jejich žáků v rámci projektu Mentorská asistence. V pátek od rána probíhalo školení pod vedením Jiřího Hrdinky z Unie mentorů. V 15 hodin začalo slavnostní zahájení v obřadní síni města Svitavy za přítomnosti starosty města Davida Šimka, který spolu s Erichem Stündlem – koordinátorem prevence, pronesl pár slov a poděkování mentorům za jejich ochotu se vzdělávat, rozvíjet a pomáhat mladším dětem. Poté jsme s mentory a žáky odjeli do Domu na půl cesty Květná Zahrada, kde jsme prožili příjemný víkend. Tímto bychom chtěli poděkovat Ferdinandu Raditschovi a Kateřině Burešové z Květné Zahrady, pracovnicím z odboru sociálních věcí a zdravotnictví Evě Huschkové, Světlaně Richtrové a Lence Bekeové a pracovníkům SVP Alfa Táně Brodské a Janu Mazákovi, kteří nám v realizaci programu pomáhali.

Zahájení probíhalo hravou formou. Hry na seznámení, prolomení ledů, navázání komunikace a spolupráce mezi mentorem a žákem byly v plném proudu, děti se pobavily a vzájemně se oťukaly. Poté probíhala aktivita na rozřazení do dvojic mentor-žák. Děti si své mentory vybraly a našly. Nicméně nejvíce očekávaná událost měla teprve přijít… Hra se strašidelným příběhem, noční putování žáka s mentorem s několika zastávkami na tajuplných místech, přísahou a také symbolickým spálením toho, co děti v životě tíží. Mentoři podporovali své žáky, žáci podporovali své mentory, všichni si dodávali odvahu a všichni také v pořádku dorazili zpět na farmu. Další den po snídani probíhal již program pro vytvořené dvojice. Sádrové masky, které si pak děti a studenti vybarvovali a malovali dle svého přání a také kontaktní arteterapeutická aktivita s hrnčířskou hlínou. Své výtvory si mohly děti odnést domů.

Co říci na závěr? Doufáme, že dobrá nálada a nadšení, které se podařilo zažehnout o tomto víkendu, vydrží jak mentorům, tak žákům po celý rok společného scházení a spolupráce. Přejeme všem, ať nově vzniklá přátelství jsou pevná, hluboká a vydrží déle než tento školní rok…

Pracovníci Krizového centra J. J. Pestalozziho

Fotogalerie