Zelená informacím

Zelená informacím 2018

Zelená informacím 2018

I v letošním roce bylo město Svitavy oceněno v soutěži Zelená informacím, kterou pořádá organizace CI2, o. p. s., Agentura Koniklec, o. p. s. a Centrum pro otázky životního prostředí University Karlovy. Záštitu ji poskytuje Svaz měst a obcí ČR a CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskutečnilo 17. ledna 2019 v prostorách Ministerstva životního prostředí České republiky v Praze. Čtyřčlenná odborná porota poosmé vybírala mezi webovými prezentacemi 273 měst s počtem obyvatel vyšším než 5 tisíc ty, které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti, obsahu, přístupnosti aj.

Město Svitavy se pravidelně umisťuje v první patnáctce nejlepších prezentací (letos již pošesté) a nyní obsadilo krásné šesté místo. Prvenství se po roce vrátilo do Ostravy. Zástupci měst, které obsadili první až patnácté místo obdrželi diplom z rukou Josefa Nováka z organizace CI2, o. p. s. a Tomáše Háka z Centra pro otázky životního prostředí University Karlovy v Praze. 

Zelená informacím 2017

Zelená informacím 2017

Město Svitavy získalo první místo v sedmém ročníku soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst v České republice.

Pětičlenná odborná porota vybírala mezi webovými prezentacemi 274 měst s počtem obyvatel vyšším než 5 tisíc, které nejlépe splňovaly rychlou a snadnou dostupnost informací o životním prostředí, rozsah a kvalitu obsahu informací o životním prostředí, pravidelnou aktualizaci, míru zlepšení proti poslednímu ročníku a další. Na prvních třech místech se umístila města Svitavy, Ostrava a Tábor.

Zelená informacím 2016

Zelená informacím 2016

Město Svitavy se umístilo na devátém místě v celostátní soutěži Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst v České republice. Hodnocena byla především přehlednost, aktualizace, kvalita a struktura informací. Nejlépe bylo město Svitavy hodnoceno za rozsah, kvalitu, strukturu informací a jejich dlouhodobé shromažďování. Soutěž společně pořádají Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR), CI2 a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí České republiky.

Ocenění převzal 19. ledna 2017 vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Svitavy Marek Antoš na slavnostním vyhlašování výsledků v Praze.

Zelená informacím 2014

Zelená informacím 2014

Město Svitavy se umístilo na sedmém místě v celostátní soutěži Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci v oblasti životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Hodnocena byla především přehlednost, kvalita, aktuálnost a struktura informací. Soutěž společně pořádají občanská sdružení Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) a CI2 s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí České republiky.

Ocenění převzal 4. prosince vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Svitavy Marek Antoš na slavnostním vyhlašování výsledků v prostorách Karolina University Kalovy v Praze. „Ocenění nás velice potěšilo. Snažíme se občanům na webu města sdělovat podrobné informace týkající se životního prostředí. Informace přitom rozdělujeme do samostatných kapitol tak, aby si občan rychle našel informaci, kterou potřebuje“ uvedl Marek Antoš.

Zelená informacím 2013

Zelená informacím 2013

Na ministerstvu životního prostředí se 5. prosince uskutečnil již třetí ročník vyhlášení soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci v oblasti životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst, která je pořádána občanským sdružením TIMUR, CI2, o.p.s. a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Soutěž probíhá pod záštitou ministerstva životního prostředí a předsedy Svazu měst a obcí České republiky. Odborná porota vybírala mezi 269 městy s počtem obyvatel vyšším než pět tisíc webové prezentace, které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti, úpravy, přístupnosti aj. Město Svitavy se v této konkurenci umístilo na 5. místě a obdrželo i ocenění za umístění mezi prvními patnácti městy ČR

Zelená informacím 2012

V konferenčním sále ústřední budovy ČSOB v Praze – Radlicích se 6. prosince uskutečnilo vyhlášení druhého ročníku soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci v oblasti životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Soutěž pořádá občanské sdružení TIMUR ve spolupráci a za podpory Ministerstva životního prostředí České republiky, Svazu měst a obcí ČR, Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a společnosti SGS Czech Republic. Tato akce se letos uskutečnila v rámci konference u příležitosti 10 let působení sdružení TIMUR v České republice.

Odborná porota vybírala mezi 271 městy s počtem obyvatel vyšším než pět tisíc webové prezentace, které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti, úpravy, přístupnosti aj.

Město Svitavy se v této konkurenci umístilo na 10. místě a obdrželo ocenění za umístění mezi prvními patnácti městy ČR.


Marek Antoš