Organizační změny na Městském úřadu Svitavy

31Říj2014

Od 1. listopadu 2014 dochází na Městském úřadu Svitavy k několika organizačním změnám. Rada města Svitavy rozhodla o zrušení odboru vnitřních věcí a odboru pro projednávání přestupků. Činnosti doposud zařazené do odboru vnitřních věcí tedy budou rozděleny do dvou nových odborů a s nimi i úředníci. Vedoucími nových odborů rada jmenovala zaměstnankyně města, které pracovaly na pozicích vedoucích oddělení.

 

Odbor správních činností bude řídit Pavla Velecká.

Odbor bude nabízet služby, kterých občané často využívají - vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, evidenci obyvatel, ověřování listin a podpisů, vyhotovování matričních dokladů nebo Czech POINT. Do nově vytvořeného oddělení přestupkového, které v rámci odboru správních činností vzniká, budou začleněni pracovníci dosavadního odboru pro projednávání přestupků.

 

Odbor vnitřní správy povede Ilona Kociánová.

Odbor bude zahrnovat agendy související s chodem úřadu, spisovou službou, provozem budov, v nichž úřad sídlí, a krizové řízení.

 

Všichni úředníci zůstanou se svými agendami v dosavadních kancelářích, veřejnosti se tedy změny významně nedotknou. Cílem, ke kterému reorganizace směřovala, byla další úspora pracovních míst - po odchodu některých spolupracovníků do důchodu se jejich dosavadní práce přerozdělila tak, že se jedno pracovní místo ušetří.

Lubomír Dobeš

Zuzana Pustinová