Obecně závazné vyhlášky města Svitavy na úseku životního prostředí,
novinky v legislativě na úseku životního prostředí,
procesy EIA

Obecně závazné vyhlášky města Svitavy na úseku životního prostředí:

Vyhláška
název
Vyhláška
č. 1/2006
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
(MS Word, format RTF)
Vyhláška
č. 3/2010
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání
(PDF (Adobe Reader))
Vyhláška
č. 2/2015
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
(PDF (Adobe Reader)) DOC
Vyhláška
č. 1/2016
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Svitavy
(PDF (Adobe Reader)DOC
Vyhláška
č. 5/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF (Adobe Reader)DOC

 

Novinky v legislativě na úseku životního prostředí:

Procesy EIA: