Jubilanti 17. prosince

19Pro2014

V posledním čtvrtletí se prý rodí více dětí, tak i jubilantů je větší počet. Najednou by se ani do velké zasedací místnosti nevešli, tak jedna skupina slavila 25. listopadu a druhá 17. prosince. Podle reakcí se seniorům na radnici líbilo a byli rádi, že si mohou se starostou města Davidem Šimkem i místostarostou Pavlem Čížkem popovídat, že jim osobně pogratulovali, předali pamětní list a drobné dárky.

Text a foto: Zuzana Pustinová

Datum: 17.12.2014

Fotogalerie