Kulatý stůl o kultuře

   Město Svitavy a jím zřízené kulturní organizace vyzvaly všechny zájemce, kteří  chtějí získat informace o stavu kultury ve Svitavách, či se jakýmkoliv způsobem podílet na její  podobě, aby se 9. února dostavili do sálu kulturního centra Fabrika na „kulatý stůl“. Ti, co přišli, se dozvěděli, jak fungují organizace zřízené městem – tedy středisko kulturních služeb, městské muzeum a galerie a městská knihovna, jaké kulturní akce se připravují ve Svitavách na letošní rok a jaké se chystají investice v oblasti kultury.Přínosem byla nejen vysoká účast, ale i podnětné návrhy občanů. Znamená to, že se obyvatelé Svitav zajímají o život ve městě a mají zájem jej ovlivnit.

Text a fota: Zuzana Pustinová

Datum: 9.2.2011

Fotogalerie