Životní podmínky 2014 - statistické šetření

24Úno2014

  Český statistický úřad organizuje v roce 2014 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR. Smyslem je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Vlastní šetření proběhne v době od 22. února do 11. května 2014 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které  ve spojení s občanským průkazem nebo průkazem zaměstnance ČSÚ opravňují k provedení šetření. Je zaručena anonymita zjištěných údajů a všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

 

Petr Matoušek, ředitel KS ČSÚ v Pardubicích


Zuzana Pustinová