Známý výtržník - nic si na něm nikdo nic nevezme

Dne 15.1. v 19:39 hod. vyjížděla hlídka k opilému muži ve vestibulu nemocnice. Muž hlasitě pokřikoval a dožadoval se aby mu recepční uvařila kávu. Strážníkům odmítl prokázat svoji totožnost a rovněž tak je odmítl následovat ke služebnímu vozidlu, přičemž je častoval vulgárními výrazy. Na další výzvu strážníků reagoval útěkem. Po té co byl strážníky dostižen začal klást aktivní odpor a nadále v tom pokračoval. Strážníci využili svých zákonných oprávnění, vzpouzejícímu se muži přiložili pouta a následně jej předvedli na OO PČR. Po zjištění totožnosti byl již klidný muž propuštěn.