Svitavské pověsti v podání žáků ZŠ Felberova

Dne 28.1.2015 se v rámci Dne otevřených dveří na ZŠ Felberova konalo kromě dalších doprovodných aktivit také divadelní představení žáků 6.A pod vedením PhDr. Milana Štrycha. Tématem byly místní pověsti, které jeho žáci v předchozích letech zpracovali jako komiksovou publikaci, s pomocí místního muzea knižně vydali a nyní je jejich spolužáci v doprovodu hudby, světelných efektů, kostýmů a kulis proměnili v představení pro mladší ročníky.
Aktivita je krásným příkladem "školy hrou", jak ji v roce 1654 pojmenoval J.A.Komenský. "Schola ludus" (Škola hrou, Škola na divadle - soubor her, které měly u žáků prohloubit znalost latiny). Spojení divadla s historií přináší žákům kromě hlubšího poznání místních dějin také významný způsob seberealizace při skupinové práci, který je základem úspěšné výchovy. Prožitek spojený s osobním vkladem je zárukou zcela jiné kvality poznání. Jak se v pedagogice říká - co slyším, to zapomenu, co vidím to si pamatuji a co si zkusím, tomu rozumím...
Metodu hraní rolí v závěru představení pan učitel ještě okořenil o tzv. záměnu rolí, kdy si jednu vybranou pověst zahráli odvážlivci z dětského publika. Šlo jim to výborně.

Osobně jsem práci žáků sledoval s velkou radostí. Jsem velmi rád, že učitelé mají chuť jít touto obtížnou, ale současně velmi efektivní a tvořivou cestou. Všem, kteří tak činí, patří můj obdiv...

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality
Foto: jeden z žáků ZŠ Felberova

Fotogalerie