Šance – zařízení pro sociálně vyloučené osoby

Cíle projektu:
Cílem projektu je vybudování nového objektu centra sociálních služeb jako zázemí pro poskytování služeb nízkoprahového denního centra, noclehárny, azylového domu a centra sociálně rehabilitačních služeb. Z hlediska užívání jde o sestavu volenou tak, aby komplex vytvářel předpoklady pro efektivní provoz při zachování podmínek prostupných služeb. Jednotlivé služby budou odděleny nejen charakterem a vybavením budov, ale budou provozovány tak, aby byly klienty vnímány jako kvalitativní posun ve směru žádoucího stavu - podporovaného, nebo ještě lépe vlastního bydlení a možného zaměstnání.

Popis projektu:
Konečným stavem je vybudovaný provázaný objekt nízkoprahového denního centra, noclehárny, azylového domu a centra sociálně rehabilitačních služeb. Objekty jsou řešeny jako sestavy z buněk - obytné a sociální kontejnery. Nízkoprahové denní centrum je postaveno jako patrový objekt, kontejnery jsou zde stohovány ve dvou vrstvách, azylový dům je objekt přízemní. Součástí stavby je dále nové komunikační napojení, zpevněné plochy, jednotná kanalizace, městský kamerový systém, veřejné osvětlení přístupové komunikace, osvětlení areálu, oplocení areálu a prostor (stání) pro popelnice, mobiliář a uzamykatelný ocelový přístřešek na úklidové pomůcky a nářadí, které budou používány v rámci vykonávání veřejně prospěšných prací.

Definice zdrojů (včetně DPH):
Celkové náklady projektu dosahují, včetně DPH, výše 25 milionů korun, z nichž 17,8 milionu je hrazeno z fondů Evropské unie.

Doba realizace: 2017 - 2018

Vedoucí projektu: PhDr. Erich Stündl.                        Dotační management: Ing. Jiří Škrabal.

Dotační program:

                

Fotodokumentace: 

Datum: 3. 8. 2018  

Fotogalerie