Jubilanti 1. 4. 2015

02Dub2015

První dubnový den - Apríl - se stal oslavou pro osmnáct jubilantů, kteří se z pozvaných 48 dostavili na radnici. Přivítali je pracovnice sociálního odboru a místostarosta Pavel Čížek. Po úvodních slovech a osobních gratulacích se rozproudila debata na různá témata. Nejprve místostarosta seniory seznámil s nejbližšími investicemi ve městě, potom už se diskutovalo o úpravách chodníků, "mrtvém" náměstí, o původně zamýšleném domově důchodců, jako vždy se srovnávaly Svitavy dříve a nyní (mimochodem dopadly velmi dobře), neušly ani srovnávání s Litomyšlí a jinými městy (i zde nakonec obstály se ctí). Hodně seniorů chválilo vývoj města a všichni se těší na znovuotevření Slavie. Pro toto setkání dokonce jedna z přítomných jubilantek složila báseň, kterou jsme ji slíbili zveřejnit:

MÍR

Milada Kocourková

Tak krátké – tuze krátké slovo,
jedním dechem jej vyslovíš.
Však znamená – velmi mnoho,
jeho obsahem
ZKÁZE LIDSTVA ZABRÁNÍŠ !!

Vyzývám vládce všech světadílů,
zabraňte utrpení lidstva na zemi.
Rozhodněte o zachování míru,
ne rozsévání smrti a ničení.

Nebořte památky budované po staletí,
chraňte umělecká díla i přírodu.
A zejména neničte životy dětí,
v nich je budoucnost národů!!

Ať rozkvétají sady, plynou čisté vody
a z trosek na válečném území,
ať země znovu vzkvétá, dává plody,
ať klid a láska opět vládnou na zemi.

Také, jako rodačka z Litomyšle, vysvětlovala rozdíly mezi historií obou měst a životem v nich. Na setkání se předem připravoval také Jindřich Frnka, který chválil i kritizoval a "poslední slovo" měl Oldřich Bolcek. Myslím, že se setkání jubilantů opět vydařilo.

 

Text a fota: Zuzana Pustinová


Datum: 1.4.2015

Fotogalerie