SOU Svitavy má nového silného partnera

08Dub2015

V úterý 7. dubna byla slavnostně potvrzena spolupráce mezi Středním odborným učilištěm Svitavy a strojírenskou firmou INA Lanškroun ze skupiny Schaeffler Group. Záměrem firmy je vybudovat nový závod ve Svitavách – INA Svitavy, který bude vyrábět plastové části ložisek, komponenty do automobilového průmyslu a zejména nejnovější produkt - WMM Modul, v jehož výrobě a vývoji bude mít závod v celosvětovém měřítku vedoucí úlohu.

Firma INA Lanškroun podporuje vzdělávání nejen u svých zaměstnanců, ale zajímá se i o oblast středního školství v odvětvích přímo navazujících na jejich výrobní portfolio. Je podle jednatele Jana Goláně firmou s největším počtem benefitů pro zaměstnance a o svůj dorost se také stará. Zahájení kompletní výroby je zamýšleno od podzimu 2016, ale firma se již nyní zajímá o výchovu budoucích pracovníků, proto navázala spolupráci se Středním odborným učilištěm Svitavy. Také učiliště, které má vhodný obor plastikář zavedený jako první v republice, nezahálelo a nechalo si vypracovat pro obor nové učebnice. Na slavnostním zahájení spolupráce jejich vysokou odbornou úroveň ocenil i přítomný jednatel INY Lanškroun Jan Goláň. Po prohlídce učeben školy se vyjádřil, že materiální a strojní vybavení SOU Svitavy je na vysoké úrovni a výuka ve škole přesně odpovídá nárokům na jejich budoucí zaměstnance. Ředitel školy Leoš Říha vyjádřil spokojenost s tím, že škola získala silného a spolehlivého partnera s dobrým jménem ve světě, který může školu podpořit nejen finančně a strojovým vybavením (např. při odpisech strojů z výroby v řádu milionů je může škola od firmy získat za symbolickou korunu), ale nabízí také prospěchové stipendium až 2000 Kč měsíčně pro žáky maturitních oborů (Mechanik plastikářských strojů a Mechanik seřizovač) a tří učebních oborů (Nástrojař, Obráběč kovů a Strojní mechanik). Žáci budou konat ve firmě odbornou praxi - hlavně ve vyšších ročnících. Spolupráci na setkání pochválili také vedoucí odboru školství a kultury Pardubického kraje Martin Kiss, starosta města David Šimek a místostarosta Pavel Čížek.

V nejbližších dnech bude pro ředitele a výchovné poradce základních škol uskutečněna exkurze do závodu, aby se seznámili s výrobním procesem a portfoliem společnosti.

 

Zuzana Pustinová, tisková mluvčí města Svitavy

Datum: 7.4.2015

Fotogalerie