Finance v prostředí rodiny - druhá část vzdělávací akce pro sociální pracovníky

Ve dnech 21. a 22. května 2015 se v prostorách komunitní místnosti Květné Zahrady v obci Květná uskutečnila druhá - závěrečná část z celkem čtyřdenní vzdělávací akce "Finance v prostředí rodiny". Aktivita je součástí širšího projektu s názvem Svitavy - aktivity sociální prevence 2015, který podpořil Pardubický kraj a Ministerstvo vnitra ČR.
Vzdělávací akce navazuje na podobné aktivity pořádané v oblasti prevence kriminality města Svitavy v letech 2010 – 2014 a byla určena především metodikům prevence nebo výchovným poradcům základních a středních škol ve Svitavách, sociálním pracovníkům MěÚ Svitavy a pracovníkům neziskových organizací, kteří se podílejí na realizaci programů, projektů nebo opatření v oblasti sociální prevence v našem regionu.
Lektorkou byla tentokráte právnička Krizového centra J. J. Pestalozziho Mgr. Soňa Hochová (na snímku). Akce navazovala na předchozí problematiku, kterou by bylo možné nazvat - prevence finančních problémů. Na prevenci navázala Soňa Hochová problematikou oddlužení, konkurzu, osobního bankrotu apod.
Důležitou součástí akce byl také osobní kontakt pracovníků jednotlivých organizací, který má pozitivní vliv na jejich budoucí spolupráci. Nezanedbatelnbou roli hraje také prostředí komunitní místnosti Květné Zahrady, kde jsou účastníci obklopeni prostředím sounáležitosti a pomoci doslova na každém kroku. Všichni se shodují, že jim to dodává další chuť do práce v mateřských organizacích.
Po závěrečném dotazníkovém i diskusním zhodnocení vzdělávací akce se přítomní dohodli, že v příštím roce se budou zabývat tématikou mediace jako efektivní metodou řešení konfliktů.


Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie