Prevencí k bezpečí - videopořady Policie ČR zaměřené na prevenci kriminality

02Zář2015

Policie východočeského regionu zhotovila 14 preventivních videospotů se 6 preventivními tématy, která jsou zaměřena na prevenci kriminality a rizikové jevy ve společnosti.
Jedná se o preventivní projekt krajského ředitelství policie Královéhradeckého a Pardubického kraje, kdy tvorba videospotů byla financována z finančních prostředků Ministerstva vnitra České republiky v oblasti prevence kriminality.

Seznam videospotů:

Každý klik si rozmysli - neobnažuj soukromí! (rizika virtuální komunikace - verze pro děti a mládež)
 

Chraňte své dítě i na netu (rizika virtuální komunikace - verze pro rodiče)
 

Ne každému můžete věřit (podvody a trestná činnost na seniorech) + soutěž "Vyzbroj si svou babičku, dědečka"
 

Na kapsáře bacha! (kapesní krádeže)
 

Tenký led... (návykové látky, alkohol a agrese u dětí)
 

Největší zločinec číhá i na vaše dítě (silniční provoz a děti)
 

To auto fakt není trezor (krádeže věcí z vozidel)
 


Ke každému tématu jsou vždy dvě videa - krátké (cca 30 vteřin) a dlouhé (cca 3 minuty).
Dětí a mládeže se týkají především první tři témata. S tématem trestná činnost na seniorech je spojena soutěž pro potomky těchto ohrožených osob.

Blíže k jednotlivým tématům:
Rizika virtuální komunikace – snímek upozorňuje na rizika neobezřetného sdílení osobních dat (fotografií) dětmi a mládeží v rámci internetu leckdy i cizím lidem. Dle zkušeností vyšetřovatelů jsou děti a mládež, leckdy i dospělí jedinci, schopni zasílat své nahé fotografie nejen svým „přátelům“, ale i cizím lidem, které „znají“ pouze přes virtuální prostředí. Tato činnost s sebou nese následně velká rizika formou kyberšikany, vydíráním, vyhrožováním, či riziko zvané kybergrooming.
K tématu jsou vyhotoveny dvě videa (resp. 4). Jeden snímek je zaměřen na cílovou skupinu dětí a mládeže a druhý snímek je určen pro jejich rodiče.

 

Trestná činnost páchaná na seniorech – video informuje obyvatele seniorského věku o rizicích a trestné činnosti, která jim hrozí ze strany pachatelů trestné činnosti. Krátká verze upoutává na soutěž s názvem „Vyzbroj si svou babičku – dědečka“, která spočívá ve vytvoření fotografie „vyzbrojeného“ seniora tak, aby se dokázal účinně bránit trestné činnost. Cílem je, aby si potomek i senior při tvorbě uvědomili alespoň částečně možná rizika a senior byl s nimi alespoň trochu srozuměn.

Kapesní krádeže – videa v tomto tématu upozorňují na riziko kapesních krádeží a krádeží odložených věcí.

Agrese ve spojitosti s alkoholem a drogami u mládeže – téma je zaměřené na rizikové jednání dětí a mládeže ve spojitosti s užíváním alkoholu a drog a agresivní chování. Ve videu jsou mimo jiné zachyceny změny na člověku díky užívání návykových látek.

Nebezpečný pohyb dětí v silničním provozu – toto téma hovoří o základních návycích mladých účastníků silničního provozu a především apeluje na výchovu samotných rodičů dětí v této oblasti. Cílovou skupinou jsou právě rodiče dětí, kteří se leckdy rizikově pohybují na vozovkách či v jejich okolí.

Vloupání do motorových vozidel – toto téma je zaměřeno na problematiku krádeží věcí z vozidel a upozorňuje na známé heslo „auto není trezor“.

Komu jsou videospoty určeny:
Cílové skupiny u videospotů jsou různé. Dětí a mládeže, potažmo i jejich rodičů se týkají tři témata (1, 4, 5). Ovšem i s dalším tématem – trestná činnost na seniorech (2), je spojena soutěž pro jejich potomky. Jedná se o krátký klip tohoto tématu. Jde o soutěž o tablet v hodnotě 5.000 korun a další ceny spočívající ve vytvoření fotografie „vyzbrojeného“ seniora tak aby se dokázal účinně bránit trestné činnost páchané na seniorech. Cílem je aby si potomek i senior při tvorbě uvědomili alespoň částečně možná rizika.
Téma „nebezpečného pohybu dětí v silničním provozu“ (5)je určeno především pro cílovou skupinu rodičů dětí. Stejně tak je i jedno téma a to rizika virtuální komunikace a sdílení svých fotografií (1) určeno rodičům. Kdy jedna verze je určena právě rodičům a druhá verze je určena samotným možným potenciálním obětem kyberšikany, vydírání…, potom co někomu „oběť“ pošlé své fotografie. Další téma je určené samotným seniorům (2) – dlouhá verze, kde zaznívají rady, jaká rizika jim hrozí a jak se jim vyhnout. Další 2 témata jsou určená pro širokou veřejnost se zaměřením na kapesní krádeže a krádeže odložených věcí (3) a na problematiku krádeží věcí z motorových vozidel.(6)

Zpracovali: por. Bc. Jan Čížkovský a por. Mgr. Hana Kaizarová

Fotogalerie