Měl se kam odebrat

Dne 31.8. v 04:32 hod. vyjížděli strážníci k muži povalujícímu se před restaurací „U Kalášků“. U vchodových dveří spal strážníkům dobře známý klient. Muže vzbudili, jevil známky podnapilosti, byl však schopen se udržet na nohou. Odebral se k domovu.