Akcelerační víkend pro mentory a žáky tentokráte ve znamení archeologické výpravy do Indie

Akcelerační víkend pro mentory a žáky v rámci projektu města Svitavy, Mentorská asistence, se letos, již třetím rokem uskutečnil na statku Květné Zahrady v obci Květná. Organizátorem víkendu bylo Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s prostřednictvím Krizového centra ve Svitavách.
Úvodní slovo žákům a mentorům letos padlo na místostarostu pana Čížka a jako každý rok pronesl pár podpůrných vět i koordinátor prevence kriminality města Svitavy Erich Stündl. Poté jsme se rozjeli vstříc dobrodružnému víkendu, který se nesl ve znamení hledání zapomenutých moudrostí Indického krále Ašóky. Páteční odpoledne probíhalo v hravé atmosféře a v duchu seznamování a vzájemného oťukávání mentorů a žáků. Vždyť spolu při mentoringu prožijí celý rok. Po setmění se již ve dvojici vydali na archeologickou výpravu do zapadlých částí Indie. Hledali nápisy krále Ašóky, které se jen ve střípcích dochovaly na zvětralých sloupech a zdech rozpadlého, dříve ovšem bohatého území krále, který byl moudrý a prozíravý. Tyto nápisy nesou poselství, která jsou živá dodnes. Děti, se rozprchly po lese a ve svitu svíček hledaly, luštily a zapisovaly starobylé nápisy. Aby ale tato poselství opět nezapadla v běhu času, tak jsme Ašókova moudra v sobotní dopoledne oprášili a vyluštili. Mnohá byla o přátelství, o tom, jak být sám sebou, o lásce a moudrosti. Na závěr si děti z víkendu odvážely sádrové masky svých obličejů, které si navzájem vytvořily.
Myslím, že se víkend vydařil, usuzuji tak z usměvavých tváří, zaujatých a zvídavých pohledů a také z toho, že dvojice mentor a žák vznikaly velice hladce a spontánně. Přejeme dětem, ať jim to tak jde i celý školní rok.

Naše poděkování patří řediteli Květná Zahrada Ferdinandu Raditschovi, Stanislavu Větrovskému i dalším kolegům z Květné Zahrady, pracovníkům SVP Svitavska, Evě Huschkové, Světlaně Richtrové, Zuzaně Čížkové a Monice Antošové z MěÚ Svitavy, které se postaraly o hladové žaludky všech účastníků.

Z KC Pestalozziho zpracovala: Kateřina Vencálková

Fotogalerie