Stále blikala červená

Dne 27.10. v 07:44 hod. přijala stálá služby tel. oznámení řidiče, že stojí delší dobu u spuštěných závor na ul. Pražská a žádný vlak nejede. Ověřením u výpravčího ČD vyšlo najevo, že se jednalo o poruchu zabezpečovacího zařízení, kterou již odstranili.