Konsolidace IT a nové služby technologického centra obcí

Registrační číslo projektu:
CZ.1.06/2.1.00/22.09488

Cíle projektu:

  • rozšíření technologického centra o pevné disky a přídavné police pro stávající disková pole, která budou sloužit pro zajištění provozu pořizovaných aplikací a ukládání digitalizovaných dat, dále konsolidaci LAN infrastruktury,
  • zvýšení bezpečnosti a dostupnosti provozované infrastruktury prostřednictvím firewallu a motorgenerátorů,
  • elektronizaci agend veřejné správy v oblasti výkaznictví, evidence pokutových bloků, digitalizace dat v oblasti správních agend
  • zvýšení transparentnosti veřejné správy prostřednictvím publikace podrobného rozklikávacího rozpočtu v prostředí webové prezentace města

Termín realizace:
06/2014 – 11/2015

Celkové náklady na projekt:
5.906.300,- Kč

Dotační titul:
Integrovaný operační program pro období 2007-2013

Oblast podpory:
6.2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě

Garant:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Poskytnutá dotace z EU:
5.020.355,- Kč (85 % způsobilých výdajů)

Současný stav:
Ukončení projektu - 30.11. 2015

Pozn.:
Dotace bude uvolněna až po dokončení na základě Žádosti o proplacení výdajů projektu a po prokázání skutečné výše uznatelných výdajů.

Projekt „Konsolidace IT a a nové služby technologického centra obcí“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Dotační program: