Nedovolená manipulace s odpadem

Dne 25.11. v 21:20 hod. ověřovala hlídka oznámení o dvou mladících prohledávajících kontejner s elektroodpadem na ul. Svitavská. Nedovolenou manipulaci s odpadem, který se po uložení do sběrné nádoby stává majetkem města, vyřešili strážníci na místě jako krádež ve stadiu pokusu.