Tři králové na radnici

07Led2016

Ve čtvrtek 7. ledna opět navštívili svitavskou radnici Tři králové v čele s ředitelkou Charity Svitavy Blankou Homolovou. Koledu zahájili u starosty města Davida Šimka a postupně navštívili i ostatní kanceláře v Langerově vile. Odtud míří do dalších budov úřadu a organizací ve městě. Po městě putuje tento týden přes devadesát skupin koledníků se zapečetěnými pokladničkami a zpěvem, přáním a kalendáříkem odměňuji dárce.

Zuzana Pustinová

 

Tříkrálová sbírka 2016

Ve dnech 2. – 10. ledna můžete v ulicích potkávat skupinky tříkrálových koledníků, kteří obcházejí město s písní a s přáním štěstí a zdraví v novém roce.
Připomínáme, že v každé skupince je vždy alespoň jeden koledník starší 16 let, který je viditelně označen průkazkou vedoucího Tříkrálové sbírky. Kasička s logem Charity ČR, se kterou Tři králové chodí, je zapečetěna.
V případě, že byste měli jakékoli pochybnosti, neváhejte kontaktovat koordinátora Tříkrálové sbírky Miriam Holubcovou na tel. 736 267 381, popř. na email:  pastoracni[zavinac]svitavy.charita[tecka]cz.
Pro ty, které Tři králové nezastihnou doma, připomínáme možnost přispět formou dárcovské SMS v podobě „DMS KOLEDA (dms mezera koleda)“ na číslo 87 777. DMS stojí 30 Kč; Charita z každé DMS dostane 28,50 Kč. Další možnost je přispět převodem na sbírkový účet u České spořitelny na číslo účtu: 66008822/0800, variabilní symbol: 777. Pokud se přijdete podívat na Tříkrálový průvod máte možnost přispět do kasičky s logem Charity i během průvodu 10. ledna od 16: 30 hodin.
Průběžné částky rozpečetěných kasiček pravidelně uveřejňujeme na internetových stránkách Charity Svitavy (http://www.svitavy.charita.cz).
 

Miriam Holubcová

Datum: 7.1.2016

Fotogalerie