Poplatek za komunální odpad

11Dub2016

Splatnost poplatku za komunální odpad je do 30. června. Zaplatit lze v hotovosti v budově městského úřadu na ul. T. G. Masaryka 25, bezhotovostním převodem na bankovní účet města, platební kartou nebo složenkou, která Vám bude zaslána koncem května.

Poplatek je pro letošní rok stanoven ve výši 600  Kč/osoba.

Rodiny se třemi a více nezaopatřenými dětmi mají možnost čerpat peněžitý dar na každé třetí a další nezaopatřené dítě v plné výši poplatku. O příspěvek je možné požádat přímo na odboru životního prostředí MěÚ po zaplacení poplatku za komunální odpad v řádném termínu.
Případné bližší informace lze získat na odboru životního prostředí u Jany Alexové na tel. čísle: 461 550 253 a Pavly Boucníkové na tel. čísle: 461 550 254.Jana Alexová, Pavla Boucníková

 

Zuzana Pustinová