Informace z průběhu workshopů Pane pojďte si hrát

V průběhu března a dubna 2016 připravily pracovnice Krizového centra ve Svitavách celkem 4 workshopy zaměřené na problematiku týraných dětí. Pro informaci uvádíme pohled organizátorů.

19.4.2016 proběhl poslední z řady seminářů na téma Syndrom CAN. Dohromady jsme proškolili 32 účastníků. Zejména to byli učitelé, sociální pracovníci, etopedi, a speciální pedagogové.
Všechna setkání nad touto závažnou problematikou byla příjemná, vládla pracovní atmosféra, účastníci se aktivně zapojovali, dotazovali a nebojácně se dělili i o své zážitky ze své praxe s dětmi, které vykazovaly známky týrání, zanedbávání nebo zneužití. Sami sociální pracovníci a pedagogové si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je být v roli dítěte, kterého obklopuje chladná domácí atmosféra, nevraživost, neláska a agrese. Modelové situace měly úspěch a zpětná vazba všech účastníků potvrzovala zkušenosti z naší praxe o citovém prožívání takto poškozených dětí.
Workshopy sloužily také k mezioborovému setkání a prohloubení spolupráce mezi dalšími subjekty, které přichází s dětmi se syndromem CAN do styku. Všichni byli seznámeni s důležitostí primární prevence a také s tím, co vlastně dělat a jak reagovat, když se s takovým dítětem setkají. Ze zpětných vazeb účastníků nám vyplynulo, že byli velice spokojeni, jak s teoretickou základnou této problematiky, tak s propojením do praxe.

Zpracovala: Mgr. Kateřina Vencálková, psycholožka KC Pestalozziho

Fotogalerie