Jubilanti na radnici

27Zář2016

K významnému životnímu jubilu seniorům našeho města, kteří v červenci a srpnu letošního roku dovršili 80., 85., 90. a 90 a více let v pondělí 26. září osobně poblahopřál starosta města David Šimek a místostarosta Pavel Čížek. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví na toto setkání přizval celkem 45 oslavenců, z toho se dvacet seniorů z různých důvodů omluvilo a k přátelskému posezení se jich dostavilo osmnáct.
Starosta města David Šimek představil záměry rozvoje města v oblasti školské, sociální, kulturní a sportovní a místostarosta Pavel Čížek z oblasti životního prostředí a dopravy. Z řad seniorů zaznělo nejen poděkování za uspořádané setkání, ale i pochvala toho, jak Svitavy vzkvétají a jak se jim zde pěkně žije.

Šárka Řehořová

Fota: Zuzana Pustinová

Datum: 26.9.2016

Fotogalerie