Pálení pneumatik, pomoc na psychiatrii, koza na hřišti, nalezený kocour

Dne 18.10.2016 strážníci prověřovali stížnost na pálení pneumatik na ul. Olomoucká. Na místě zjištěno, že nedocházelo k pálení, kouř vycházel ze stavebního stroje na zpracování asfaltu (recyklace), o situaci stálá služba informovala pracovnici z odboru životního prostředí MěÚ Svitavy.

Odpoledne strážníci na žádost zdravotní sestry z psychiatrie poskytli asistenci personálu při kurtování nezvladatelného pacienta na lůžko.

V 17:48 hod. přijala st. služba oznámení o volně pobíhající koze na ul. Svitavská. Hlídka provedla kontrolu ul. Svitavská a přiléhajících ulic, avšak kozu nespatřila. Následně o 20 minut později na základě dalšího tel. oznámení o pohybu kozy na ul. A. Slavíčka u hospody U Ježka strážníci na místě zastihli majitele kozy, který si zvíře již odchytil a odváděl domů. Chovatel strážníkům sdělil, že koza utekla dětem, které špatně uzavřely branku od chlíva.

Dále na ul. Felberova strážníci převzali od nálezce nalezeného kocoura, kterého následně umístili do kotců v Lačnově.