Nálezy, nepořádek, ověřování oznámení

Dne 3.1.2017 strážníci přijali oznámení „pejskařky“, že kanálová vpusť za bytovkami Na Vějíři je odkrytá a víko leží opodál - "Málem ji tam spadl pes." Strážníci na místě oznámení ověřili a o nápravu vzhledem k obtížné manipulaci s víkem požádali správce kanalizace.
Téhož dne dopoledne hlídka zjistila, že u kontejnerů na ul. Felberova je odložen nábytek. Informaci strážníci předali příslušnému pracovníkovi na odboru životního prostředí.
Ve 14:20 hod. strážníci převzali nalezený, poškozený mobilní telefon. Na základě zjištěných informací strážníci kontaktovali majitelku, která si telefon převzala.
Noční služba ověřovala stížnost na kácení stromu a hluk z motorové pily na ul. Antonína Slavíčka. Přestupkové jednání nebylo zjištěno – kácení bylo povoleno a vzhledem k době se nejednalo ani o rušení nočního klidu.

Dne 4.1.2016 odpoledne strážníci přijali informaci o „zaběhnutém psovi a následně informaci, že se pes uvedeného popisu nachází v prodejně na náměstí. Strážníci psa odchytili a následně předali majiteli.
V odpoledních hodinách strážníci také přijali nalezený mobilní telefon, který následně předali majitelce.