Pomoc pro muže, ověřování stížnosti, opakovaná krádež podle novely přestupkového zákona a řešení bezdomovců

Dne 9.1.2016 v 8:03 hod. vyjížděla hlídka na ul. Družstevní, kde dle oznámení v jednom z bytů volal muž o pomoc. Na místě strážníci asistovali PČR, která přijela na místo také. Následně hasiči byt otevřeli a muže jenž byl zraněný na hlavě si převzala záchranná služba.
V 9:03 hod. strážníci vyjížděli na ul. Svitavská, kde ležel podnapilý mladík. Dotyčného strážníci vzbudili a následně sám odešel.
V 9:38 hod. strážníci ověřovali stížnost na vozidlo stojící na ulici delší dobu s nastartovaným motorem. Na místě žádné protiprávní jednání nezjistili, řidič se nacházel u vozidla a hlídce sdělil, že vzhledem k nízkým teplotám vozidlo zahřívá před jízdou.
V 9:46 hod. strážníci řešili oznámení, že na náměstí Míru, na jednom z domů je sněhový převis hrozící pádem. Vzhledem k tomu, že se opodál nacházela „plošina“ provádějící demontáž vánočního osvětlení, požádali strážníci příslušného pracovníka o odstranění převisu, což následně učinil.
Ve 13:50 hod. strážníci vyjeli na základě žádosti PČR do železářství, kde se muž dopustil krádeže. Při ověření vyšlo najevo, že tato krádež nebyla v posledních dvanácti měsících jeho první a z tohoto důvodu nemohli strážníci řešit přestupek na místě blokovou pokutou, ale museli záležitost předat správnímu orgánu k projednání.
V 16:33 hod. strážníci přijali oznámení o pootevřeném okně u osobního automobilu před sportovní halou. Lustrací zjistili majitele kterého kontaktovali. Následně se na místo dostavila jeho manželka, která vozidlo zabezpečila.
V 17:09 hod. strážníci na sídlišti pod nádražím řešili oznámení, že na ulici leží podnapilý muž. Jelikož dotyčný byl schopen chůze pouze s oporou, doprovodili ho strážníci domů, kde si ho převzal syn.
V 18:10 hod. strážníci asistovali sociální pracovnici při šetření v objektu bývalého sila.
Ve 21:15 hod. byla hlídka přivolána do obchodného domu Hyperalbert, kde mělo dojít ke konfliktu mezi bezdomovci. Na místě byl zjištěn zraněný jeden bezdomovec, kterému strážníci přivolali lékařskou pomoc a poučili ho o dalším postupu při řešení případu.