Špatné parkování, bezdomovci, občanské soužití

Dne 24.2.2017 strážníci řešili vozidlo odstavené v Lačnově před garáží tak, že majitel garáže nemohl v případě potřeby vyjet. Jelikož majitel vozidla nebyl ze Svitav, požádali jsme o jeho vyrozumění kolegy z Poličky. Následně majitel vozidlo přeparkoval.
Téhož dne také strážníci řešili krádež v OD Kaufland. Jelikož pachatel neměl záznam v registru přestupků, vyřešili strážníci přestupek pokutou.

Dne 25.2.2017 strážníci byli z důvody ochrany veřejného pořádku přítomni při řešení sporů o majetek mezi rozvádějícími se manželi, kdy údajně žena odmítala vydat školní věci pro dítě.
V průběhu dne strážníci řešili vozidlo, které částečně zasahovalo před vjezd do garáže a stěžovalo vjezd. Majitel vozidlo přeparkoval.
Několikrát za den se strážníci zabývali pobytem bezdomovců na veřejných prostranstvích či budovách. Jedná se o každodenní, opakující se výjezdy.