Nebezpečí likvidovali hasiči, krádež, pes, neuzavřená garáž, občanské soužití,spor rodičů, podnapilost

Dne 2.3.2017 v odpoledních hodinách strážníky v terénu kontaktoval občan s upozorněním, že na budově „nábytku“ na ul. Máchova alej jsou vlivem silného větru uvolněné plechy na střeše. Vzhledem k tomu, že budova je vyklizená a pro hrozící nebezpečí pádu plechů strážníci na místo přivolali jednotku HZS, která následně provedla odstranění hrozícího nebezpečí. Během zákroku HZS strážníci prováděli usměrňování dopravy. Následně byl tel. vyrozuměn zástupce bývalé prodejny o zjištěných skutečnostech a provedených úkonech. Dále v OD Kaufland řešili krádež uložením blokové pokuty.

Dne 3.3.2017 strážníci odchytili psa, který se volně pohyboval v blízkosti kruhového objezdu. Prostřednictvím sociální sítě se následně podařilo zjistit majitelku psa, kterého hlídka majitelce předala v místě bydliště. Za porušení vyhlášky města chovatelka psa řešena blokovou pokutu. Také prověřovali drobná oznámení o znečištěném ovzduší kouřem po pálení odpadu ze zahrádky a delší dobu odstaveném a neužívaném vozidle na ul. Palackého. Ve 21:10 hod. na základě tel. oznámení strážníci kontaktovali majitele neuzavřené garáže na ul. Na červenici. Ve 21:42 hod. na žádost PČR provedli zajištění hlídky PČR při provádění úkonů ve věci fyzického napadení mezi rodinnými příslušníky na ul. Bří. Čapků.

Dne 4.3.2017 v 14:10 hod. strážníci na žádost PČR řešili spor rodičů ohledně dítěte, kdy otec přišel navštívit svého syna a nebyl spokojen s tím, že mu bývalá manželka sdělila, že syn není doma. Za přítomnosti strážníků se nakonec oba rodiče domluvili. V 19:19 hod. byli strážníci požádáni o součinnost se zdr. záchrannou službou, která je v terénu u podnapilého zraněného muže a tento odmítá sdělit svoji totožnost. Strážníci provedli asistenci při převozu do nemocnice, kde se nakonec podařilo totožnost zjistit, tuto následně sdělili lékařskému personálu. Muž ponechán na chirurgii k ošetření, ze strany MP již nebylo potřeba úkonů.