Občanské soužití, mediace, nález, vozidlo ukrývalo bezdomovce, další bezdomovec "utíká" před sebou samým

Dne 7.3.2017 v 7:00 hod. provedli strážníci na žádost pracovníků finančního úřadu asistenci při kontrole objektu v Lačnově. Po poledni řešili občanské soužití mezi partnery na ul. Rokycanova, kde došlo k partnerské rozepři, do které se zapojila i matka ženy. Starší žena při hádce zranila přítele své dcery v oblasti krku (malá tržná rána). Strážníci muže poučili, aby si zašel na ošetření a událost následně nahlásil na PČR, což muž opakovaně odmítl. V 15:09 hod. se na strážníky obrátil občan se žádostí o pomoc, že byl v asijském bistru na náměstí při placení „okraden“ o 160,- Kč. Hlídka na místě zjistila, že došlo k nedorozumění a po intervenci se obě strany dohodly a věc vyřešily ke spokojenosti zákazníka.

Dne 8.3.2017 mimo běžnou hlídkovou a kontrolní činnost strážníci převzali nalezenou malou plátěnou tašku s peněženkou, doklady a různými osobními věcmi. Nalezené věci následně předali majitelce.
V posledních dnech také strážníci opakovaně vykazovali nejznámějšího bezdomovce z opuštěného vozidla na Malém náměstí, ve kterém si našel „úkryt“. Předmětné vozidlo již bylo MP v 08/2016 oznámeno odboru dopravy jako dlouhodobě odstavené a neužívané (podezření na vrak).

Dne 9.3.2017 na základě stížnosti strážníci řešili parkující kamion v místě, kam je vjezd zakázán, řidiči byla za přestupek uložena bloková pokuta.
Kam s ním??
Dnešního dne se také strážníci celkem v 5 oznámeních zabývali bezdomovcem, který byl po 3 týdnech hospitalizace (psychiatrie, interna) propuštěn z nemocnice jako „zdravý pacient“. Tento se ovšem nebyl sám schopen vzdálit od nemocničního zařízení pro svoji omezenou hybnost a špatný psychický stav. Nakonec opět skončil na hospitalizaci v nemocnici na interním oddělení, odkud zrána zase odešel.