Poplatek ze psa

15Bře2017

Poplatek ze psů je splatný do 31. března.

Veškeré změny v držení psa je držitel povinen neprodleně ohlásit správci poplatku - odboru financí městského úřadu (ul.T. G. Masaryka 25).

Ilona Svobodová

 

Zuzana Pustinová