Rodinné neshody

Dne 15. 5. 2017 v 20:35 h byli strážníci městské policie požádání Policií ČR o součinnost ve věci narušování občanského soužití ve Svitavách. Poškozená žena měla být fyzicky napadena svým otcem. Hlídka provedla na místě potřebné úkony, kdy bylo zjištěno, že po předchozích rozporech otec napadl dospělou dceru, naštěstí však bez zranění a nutnosti lékařského ošetření. Po vyhodnocení situace bylo na místě domluveno, že dotyčný byt opustí, což dobrovolně učinil. Poškozená byla poučena, že věc může dále řešit oznámením skutku na PČR a že ve věci jde o návrhový přestupek proti občanskému soužití.