Krizové centrum ve Svitavách bude i nadále pomáhat zadluženým

Organizace Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. získala v souvislosti s novelou insolvenčního zákona účinnou od 1.7.2017 akreditaci Ministerstva spravedlnosti České republiky pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Tuto akreditaci dosud získalo pouze 7 poskytovatelů sociálních služeb v celé České republice. V současné době dle této novely si dlužník nemůže již podat návrh sám, musí se tak obrátit na akreditované zařízení nebo případně na advokáta či notáře.

Od začátku fungování Krizového centra ve Svitavách požádalo o zpracování osobního bankrotu celkem 194 uživatelů, z toho 11 uživatelů z nějakých důvodů podání zrušilo například z důvodu ztráty zaměstnání, 13 bylo soudem zamítnuto, v průběhu září dojde k podání několika dalších insolvenčních návrhů. Dosud tak bylo soudem schváleno 170 podaných žádostí.

Lidé před vyhlášením bankrotu jsou nuceni žít na dluh, jedním dluhem vytloukají druhý, často přichází o práci, objevují se problémy ve vztazích, v rodině a dotyčný se nachází na prahu svých sil. Osobní bankrot je pro tyto lidi jedinou šancí na nový život.

Krizové centrum jim i nadále tuto šanci může nabídnout poskytnutím bezplatného odborného sociálního poradenství a kompletního zpracování Návrhu na povolení oddlužení a jeho podání.

Ve Svitavách 4.9.2017
Pracovnice Krizového centra ve Svitavách

Fotogalerie