Slavnostní otevření nového pracoviště Charity Svitavy

02Říj2017

Ve středu 27. září 2017 proběhlo v rámci Dne otevřených dveří slavnostní otevření nového pracoviště Charity Svitavy na ulici Polní.

Novou budovu získala Charita Svitavy do nájmu v květnu 2016 a od té doby v ní probíhaly rekonstrukce.

Na Polní 2 nyní v 1. patře sídlí Charitní pečovatelská služba, která přestěhováním získala odpovídající zázemí pro pracovníky i jednání s klienty. V přízemí budovy vznikl nový výtvarný ateliér, šicí dílna, dřevodílna a relaxační místnost, kterou využívají klienti Světlanky - centra denních služeb. Rozšíření o nové prostory pomohlo Světlance vyřešit kapacitní problémy na Jungmannově ulici a zároveň umožní klientům vybírat si z širší programové nabídky.

Přítomné účastníky slavnostního otevření budovy oslovila ředitelka Charity Svitavy Blanka Homolová, starosta města Svitavy David Šimek a zástupce ředitele Arcidiecézní charity Olomouc Miroslav Podhajský, kteří také se zástupcem klientů Charity slavnostně přestřihli pásku. Hudebně taneční doprovod zajistili klienti Světlanky.

Starosta města Svitavy David Šimek při této slavnostní události sdělil, že od ledna 2019 bude pečovatelskou službu na území Svitavy vykonávat pouze Charita Svitavy. Vyjádřil přesvědčení, že to pomůže ke stabilizaci personálu a ke zvyšování komfortu služeb.

David Šmída

Video z otvírání zde.

 

Zuzana Pustinová

Datum: 27.9.2017

Fotogalerie